EP, XP và POC là gì?
EP (E-Point)
EP là điểm trò chơi được sử dụng để bạn đạt được hiệu suất tốt hơn trong khi chơi (ví dụ: tăng thêm sức mạnh, đặt bom...)
Việc sử dụng EP chỉ giới hạn trong trò chơi cụ thể và không thể chuyển sang trò chơi PA khác.
Bạn có thể dùng XP hoặc POC để mua EP.
Bất kỳ EP nào còn lại không thể đổi ngược lại sang XP / POC.
XP (Điểm kinh nghiệm)
XP là phần thưởng mà bạn có thể tích lũy và thu thập khi chơi PA DApps.
XP cần được xác nhận quyền sở hữu và đổi lấy POC trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận, nếu không, sau 30 ngày, XP chưa được chuyển đổi sẽ tự động mất.
Tỷ giá hối đoái giữa XP và POC có thể thay đổi theo thời gian. Những người chơi sớm sẽ được hưởng tỷ lệ XP tốt hơn do nguồn cung cấp POC hạn chế.
POC (Pocket Arena Token)
POC là một mã thông báo dựa trên ERC20 cho Pocket Arena DApps. Trong PA DApps, nó áp dụng DLT (Công nghệ sổ cái phân tán) được gọi là "Hyperledger Fabric" hay còn được gọi với tên khác là Private Blockchain. (Điều đó có nghĩa là KHÔNG có phí gas và giao dịch nhanh chóng cho PA DApp)
Nếu bạn muốn rút POC hoặc NFT Castles từ ví PA sang một ví bên ngoài khác, các giao thức khác nhau sẽ được hỗ trợ. (ERC 721, Polygon, Klaytn, ERC 1151, Wave, v.v.) Tùy thuộc vào giao thức bạn chọn, các khoản phí khác nhau được tính khi rút tiền.
Last modified 5mo ago
Copy link