Cách mua POC trên PancakeSwap_VN
PancakeSwap cho phép chúng ta trao đổi các mã thông báo và trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin ví cơ bản xung quanh PancakeSwap và cách mua POC trên PancakeSwap, bao gồm việc thiết lập ví của bạn và thêm mã thông báo POC vào ví của bạn.
Nhấn trực tiếp vào link để mua POC trên PancakeSwap
Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới và xem trực tiếp cặp giao dịch BUSD / POC. Vui lòng thêm POC và BUSD vào Metamask của mình khi bạn thực hiện giao dịch / hoán đổi.
Hiện tại, hệ thống đang hiển thị là “Unknown Source” (Nguồn không xác định). Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Trust Wallet và Nhóm BSC để xác minh và thêm biểu tượng của chúng tôi vào.
Tick vào “I understand” (đã hiểu) và sau đó nhấn “Import” (nhập)
Sau khi “Import”, bạn sẽ có thể thấy POC trong ví Metamask của mình.
Ví được đề xuất
Bạn nên sử dụng ví MetaMask trên trình duyệt PC của mình. Trình duyệt PC mà chúng tôi khuyến khích sử dụng là Google Chrome.
Bạn sẽ phải thiết lập ví Metamask bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng MetaMask cho trình duyệt Chrome của mình. Đăng nhập vào https://metamask.io/, chọn tùy chọn “Download” (tải xuống) và sau đó nhấp vào “Install MetaMask for Chrome” (Cài đặt MetaMask cho Chrome).
Sau đó, bạn sẽ được dẫn đến Cửa hàng Chrome trực tuyến, nơi bạn sẽ phải nhấp vào “Add to Chrome” (Thêm vào Chrome) để thêm tiện ích mở rộng vào trình duyệt Chrome của mình.
Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn thiết lập ví MetaMask của mình bằng cách nhập Secret Recovery Phrase (Cụm từ khôi phục tài khoản bí mật) hoặc tạo ví mới và Cụm từ khôi phục tài khoản bí mật. Sau khi làm theo các bước này, ví MetaMask của bạn sẽ sẵn sàng và biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh thanh địa chỉ Chrome.
Thêm khả năng tương thích mạng chuỗi thông minh Binance vào Ví của bạn
Vì chúng tôi sẽ sử dụng MetaMask với PancakeSwap để gửi POC đến ví, chúng tôi sẽ cần chuyển đổi tính tương thích của MetaMask sang Binance Smart Chain.
Metamask là một ví tiền điện tử dựa trên nền tảng Ethereum vì vậy bạn cần thêm khả năng tương thích Binance Smart Chain vào MetaMask để có thể sử dụng mã thông minh Binance Smart Chain hay còn được gọi là mã thông báo BEP20.
Để thực hiện, hãy nhấp vào tiện ích mở rộng MetaMask trong chrome, tiếp theo nhấp vào biểu tượng hồ sơ hình tròn nằm ở góc trên cùng bên phải. Sau đó bấm vào cài đặt.
Trong cài đặt, chọn “Network”“Add Network”
Nhập các chi tiết được hiển thị như bên dưới để thêm mạng Binance Smart Chain vào ví Metamask của bạn.
Network Name: BSC Mainnet RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/ Chain ID: 56 Currency Symbol: BNB Block Explorer URL: https://bscscan.com/
Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào lưu và dưới đây là giao diện của Metamask.
Thêm mã thông báo POC vào MetaMask
Để thêm mã thông báo POC vào MetaMask của bạn, hãy nhấp vào “Import Tokens” (Nhập mã thông báo) và nhập các chi tiết được hiển thị như bên dưới.
Token Contract Address: 0x1b6609830c695f1c0692123bd2fd6d01f6794b98 Token Symbol: POC Token Decimal: 18
Thêm mã thông báo BUSD vào MetaMask
PancakeSwap hỗ trợ BUSD nên MetaMask của bạn phải có BUSD. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào “Import Tokens” (Nhập mã thông báo) và nhập các chi tiết như hình dưới đây.
Token Contract Address: 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 Token Symbol: BUSD Token Decimal: 18
Bạn có thể kiểm tra giá POC và các giao dịch trên trang web dưới đây:
https://poocoin.app/tokens/0x1b6609830c695f1c0692123bd2fd6d01f6794b98
Last modified 1mo ago
Copy link